Çalışma İlkelerimiz
 
KURUMSAL DEĞERLERİMİZ VE ÇALIŞMA İLKELERİMİZ
 
İDOL olarak Toplum Sağlığını yüksek derecede ilgilendiren bir  alanda faaliyet gösterdiğimiz için yaptığımız için  ciddiyetinin farkındayız. Topluma karşı olan bu Sosyal Sorumluluğumuzun garantisi, bizi biz yapan Kurumsal değerlerimiz ile  çalışma ilkelerimizdir. İDOL olarak kurucularımızdan hayat bulan ve bugünlere taşınan ÇALIŞMA İLKELERİNE sahibiz. Bu değer ve ilkelerimiz İDOL ailesini geçmişten bugünlere getiren olmaz ise olmaz değerlerdir.
 
İDOL ün kuşaklar boyunca devamlılığını sağlamak için seçtiği değerleri ve olmaz ise olmazları, her kesime karşı tüm faaliyetlerinde yasalara uymak, açıklık, güvene dayalı  olarak tüm kişi ve kuruluşlar ile çalışmaktır.
 
 
İDOL OLARAK ÇALIŞANLARIMIZA ;

. Çalışanlarımız ile olan her türlü ilişkimizi  yürütürken ırk, din, dil ve cinsiyet farkını gözetmediğimizi,
.Çalışanlarımıza güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak için azami gayret içinde olduğumuzu
.Çalışanlarımızın yasalardan kaynaklanan her türlü hakkına saygılı olduğumuzu ve bunlara uyduğumuzu,
.Çalışanlarımızın işe alımından başlamak üzere, eğitim, ücret ve görevinde yükselme gibi konularda fırsat eşitliği yaratmak için azami  gayret içinde olduğumuzu taahhüt ederiz.

 
İDOL ÇALIŞANLARI OLARAK ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

.Toplum Sağlığını ilgilendiren bir alanda çalıştığımızın farkındayız.
.İşimizi bize verilen görev tanımlarımıza uygun olarak eksiksiz yaparız.
.Kurumsal ilke ve değerlerimize sahip çıkarız.
.Hiç bir zaman Şirketimize karşı Sadakat ve Dürüstlükten ödün vermeyiz.
.Doğru Sonuca ulaşmak için işbirliği içinde ve takım ruhuyla çalışırız.
.Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak olmaz ise olmazımızdır.
.Yasalara ve Şirket içi kurallara daima uyarız.
.İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kurallara daima uyarız.
.Kendimize ve diğer mesai arkadaşlarımıza güveniriz.
.Etik değerler bizim için önemlidir.
.Sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz<< geri