İDOL kurulduğu günden beri enjektabl formda GMP yönetmeliklerine uygun kontratlı ilaç üretimi yapan bir ilaç firmasıdır

+90 212 449 00 00
info@idolilac.com
Maltepe/İstanbul
Davutpaşa Cad. Cebealibey Sk.
No:20 34010 Topkapı-İSTANBUL
7/24
00:00-00:00
İDOL İLAÇ DOLUM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
 
KURUMSAL DEĞERLERİMİZ VE ÇALIŞMA İLKELERİMİZ
 
İDOL olarak Toplum Sağlığını yüksek derecede ilgilendiren bir  alanda faaliyet gösterdiğimiz için yaptığımız için  ciddiyetinin farkındayız. Topluma karşı olan bu Sosyal Sorumluluğumuzun garantisi, bizi biz yapan Kurumsal değerlerimiz ile  çalışma ilkelerimizdir. İDOL olarak kurucularımızdan hayat bulan ve bugünlere taşınan ÇALIŞMA İLKELERİNE sahibiz. Bu değer ve ilkelerimiz İDOL ailesini geçmişten bugünlere getiren olmaz ise olmaz değerlerdir.
 
İDOL ün kuşaklar boyunca devamlılığını sağlamak için seçtiği değerleri ve olmaz ise olmazları, her kesime karşı tüm faaliyetlerinde yasalara uymak, açıklık, güvene dayalı  olarak tüm kişi ve kuruluşlar ile çalışmaktır.
 

 
İDOL OLARAK ÇALIŞANLARIMIZA ;

. Çalışanlarımız ile olan her türlü ilişkimizi  yürütürken ırk, din, dil ve cinsiyet farkını gözetmediğimizi,
.Çalışanlarımıza güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak için azami gayret içinde olduğumuzu
.Çalışanlarımızın yasalardan kaynaklanan her türlü hakkına saygılı olduğumuzu ve bunlara uyduğumuzu, 
.Çalışanlarımızın işe alımından başlamak üzere, eğitim, ücret ve görevinde yükselme gibi konularda fırsat eşitliği yaratmak için azami  gayret içinde olduğumuzu taahhüt ederiz. 

 
İDOL ÇALIŞANLARI OLARAK ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

.Toplum Sağlığını ilgilendiren bir alanda çalıştığımızın farkındayız.
.İşimizi bize verilen görev tanımlarımıza uygun olarak eksiksiz yaparız.
.Kurumsal ilke ve değerlerimize sahip çıkarız.
.Hiç bir zaman Şirketimize karşı Sadakat ve Dürüstlükten ödün vermeyiz.
.Doğru Sonuca ulaşmak için işbirliği içinde ve takım ruhuyla çalışırız.
.Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak olmaz ise olmazımızdır.
.Yasalara ve Şirket içi kurallara daima uyarız.
.İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kurallara daima uyarız.
.Kendimize ve diğer mesai arkadaşlarımıza güveniriz. 
.Etik değerler bizim için önemlidir.
.Sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz

1947 İdol’ün ana hissedarı olan Feget Fethi Tanalay tarafından kuruldu. Cam borudan tıbbi ampul ve flakon imalatına başlandı.
1979 İdol Feget tarafından kuruldu, steril enjektable su, çözücü ampulü üretimine başlandı.
1986 Aktif madde içeren Steril Enjeksiyonluk Ampul formunda ilaç üretimine başlandı.
1996 Güncel GMP’ ye uygun modernizasyon yatırımı ve kapasite artışı yapıldı.
2000 Steril Damla formunda ilaçların üretimine başlandı.
2005 Sekonder ambalajlama hizmeti verilmeye başladı
2006 Steril likit flakon formunda ilaç üretimi ve hayvan sağlığı ilaçları üretimine başladı.
2009 Steril toz formundaki ilaçların dolumuna başlandı.
2013 Liyofilize edilmiş ampul ve flakon formundaki ilaçların  üretimine başlandı.

Menü
İletişim bilgileri
ADRES
Davutpaşa Cad. Cebealibey Sk.
No:20 34010 Topkap-İSTANBUL
TELEFON
0212 449 00 00
E-POSTA
info@idolilac.com
İDOL İLAÇ DOLUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.